เจพีอาร์ ออโต้ เซ็นเตอร์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่ยาง และรับผลิตงานกลึง มิลลิง ด้วยวัสดุ Stainless, Titanium, เหล็กหล่อ, ทองเหลือง ตามแบบ และนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทรวมถึงให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะกับ ประเภทของงาน ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทในการคิดค้น และพัฒนาในสายงานพลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง